AȚI UITAT PAROLA/UTILIZATORUL ?

CREAZĂ CONT

Politica de confidențialitate

Solicitare acord și informare generală cu privire la politica noastră de prelucrare și stocare a datelor cu caracter personal

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați magazinului Evergrin.ro, operat de către SC Junior Grup SRL. Pentru noi, având în vedere relația deosebita pe care o avem cu Dvs., este important să vă oferim protecția datelor cu caracter personal pe care ni le oferiți. În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal confidențialitatea acestora este esențială pentru noi.

Cine suntem ?

SC Junior Grup SRL este o societate organizată, ce funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Anatole France nr. 37, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4309/2007, cod unic de înregistrare RO22512184.

Care date sunt prelucrate?

În vederea livrării produselor comandate, confirmării comenzii, informării Dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Care este temeiul juridic și scopul prelucrării datelor?

Datele cu caracter personal vor fi furnizate cu consimțământul Dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi numai în scopurile pe care le vom prezenta în rândurile de mai jos.
Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulamentul.

Situațiile în care Evergrin.ro, operat de catre SC Junior Grup SRL, va colecta și prelucra datele Dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate:

Formular de contact si abonare newsletter pe site-ul www.evergrin.ro

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a oferi răspuns la orice întrebare aveți, dându-ne posibilitatea sa va contactam si sa va oferim soluțiile solicitate. Aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon, nume) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de potențial client. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experiențe optimizate și îmbunătățite de fiecare dată privind funcționarea platformei noastre.

Preluare, procesare, confirmare și livrare comenzi online sau telefonice

În vederea livrării produselor comandate, confirmării comenzii, informării Dvs. privind stadiul comenzii, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a produselor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor și comportamentului de cumpărare a clienților, activități administrative și de media, sunteți de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Cine are acces la datele Dumneavoastră?

Vă informam că în scopul funcționării eficiente a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 1. SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 4. Servicii de suport / project management – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon;
 5. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 6. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 7. Servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 8. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 9. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă, cnp, date fiscale firma;
 10. Servicii juridice – nume, prenume, adresă, cnp;

Cat timp sunt stocate datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate și stocate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date– aveți dreptul de a obține din partea SC Junior Grup SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., SC Junior Grup SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare– aveți dreptul de a obține rectificarea de către SC Junior Grup SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC Junior Grup SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor– aveți dreptul de a obține din partea SC Junior Grup SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC Junior Grup SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine SC Junior Grup SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; SC Junior Grup SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării– aveți dreptul de a obține din partea SC Junior Grup SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC Junior Grup SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) SC Junior Grup SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC Junior Grup SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; SC Junior Grup SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, în cazul în care veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor– aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către SC Junior Grup SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; pentru exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC Junior Grup SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție– aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC Junior Grup SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum puteți avea acces la datele Dumneavoastră?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Cluj-Napoca, str. Anatole France nr. 37 sau pe email: comercial@evergrin.ro

SC Junior Grup SRL se obligă să vă furnizeze informațiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în cadrul exercitării Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC Junior Grup SRL gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formulați sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv, SC Junior Grup SRL poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de SC Junior Grup SRL conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!


Politica de utilizare COOKIE-URI


Site-ul www.evergrin.ro utilizează cookie-uri.

În această secțiune îți vom oferi mai multe informații despre ce sunt cookie-urile, cum le folosim și cum le poți gestiona atât pe site-ul nostru cât și pe alte site-uri pentru o experiență online cât mai plăcută.

Cookies: ce sunt și cum funcționează

În rândurile următoare vom prezenta informații cu scopul de a informa utilizatorul despre plasarea, utilizarea şi administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.evergrin.ro .

Vă rugam să citiți cu atenție informațiile ce urmează:

Acest website folosește cookie-uri atât proprii cât și cookie-uri adăugate de terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor fiecăruia.

“Web-ul modern” sau “web 2.0″ folosește cookie-uri care joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat site-ul, data și ora, păstrarea opțiunilor/setărilor (inclusiv memorarea acestora) și păstrarea preferințelor mai vechi prin accesarea diferitelor butoane/funcții.
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) în anumite pagini pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen şi sub numele de “browser cookie” sau “HTTP cookie” ori pur şi simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni care conține litere și numere și care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care a accesat un site.

Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-serverul pe care este găzduit site-ul către browser-ul utilizatorului (Ex: Firefox, Internet Explorer, Chrome etc.) și este complet “pasiv”, adică nu conține programe software, viruși sau spyware și nici nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului.

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului și este asociat în mod unic cu domeniul pe care este găzduit site-ul care l-a trimis către browserul utilizatorului . Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinată și doar web server-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou, și numai în momentul în care utilizatorul se întoarce pe site-ul asociat web server-ului respectiv.

Cookie-urile nu vor solicita informații cu caracter personal pentru a fi utilizate și nici nu pot identifica personal utilizatorii de internet.

Există două categorii principale de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web până când utilizatorul părăsește site-ul respectiv sau închide fereastra browserului.
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate în computer sau echipamentul folosit pe hard pentru o perioadă mai lungă și rămân stocate inclusiv după părăsirea site-ului sau după închiderea browserului web (iar în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie).

Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă acelui utilizator.

Avantajele cookie-urilor

Un cookie conține informații care fac legătura între un browser (utilizatorul) și un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor site-uri de a oferi servicii confortabile utilizatorilor. Exemple – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului sau publicitate relevantă etc.

Durata de viață a unui cookie

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (“session cookies”) și nu sunt reținute după ce utilizatorul  părăsește site-ul, în timp de alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site (“cookie-uri permanente”).

Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cookie-urile plasate de terţi

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe pârți/furnizori (Ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe pârți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de site-ul respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Utilizarea cookie-urilor de către acest site

Vizita pe acest site poate plasa cookie-uri cu următoarele scopuri:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • Cookie-uri de înregistrare sau autentificare
 • Cookie-uri ale terțelor părți

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie va reține preferințele utilizatorului pe acest site, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizită pe site.

Cookie-uri de analiză a vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne va informa dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul verifică dacă există acest cookie, iar dacă nu, este generat unul. Acest lucru permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

Cookie-uri pentru înregistrare sau autentificare

Când vă înregistrați ori vă autentificați pe acest site, se va genera un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Server-ul nostru utilizează aceste cookie-uri pentru a identifica contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunile necesare pentru un anumit serviciu ori pentru accesul la anumite secțiuni ale site-ului. De asemenea, va permite asocierea comentariilor pe care le postați pe site cu username-ul contului dvs. Dacă nu ați selectat “păstrează-mă autentificat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browser-ul sau calculatorul.

Cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei reclame/aplicații sau pentru personalizarea unei aplicații. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele pârți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site.

Publicitatea online ce aparține terțelor părți

Unele dintre acestea folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza câte persoane au vizualizat un mesaj publicitar, ori pentru a vedea câte persoane au vizualizat în mod repetat o anumită reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces la aceste cookie-uri. Cookie-urile părților terțe sunt folosite pentru a vă arăta publicitate targetată și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs. pe acest site și implicit preferințele dvs.

Tipul de informații stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui site să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browser-ul până când cookie-ul expiră sau sunt șterse.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet. Ex: setările privind limba în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui user logat în contul de membru ori contul de mail, securitatea online, păstrarea și memorarea unor setări etc.

Importanta cookie-urilor pentru Internet

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase, adaptată preferințelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de utilizat.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online, ci doar că aceasta nu va mai putea tine cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul anterior de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator într-un anumit cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hârți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele privind limba (Ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum sunt confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de conținut este vizualizat mai mult și modul cum un utilizator ajunge pe site (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte site-uri etc). Site-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul utilizatorului.

Politica remarketing

În paginile website-ului evergrin.ro, prin intermediul unei etichete pentru remarketing ( remarketing tag) şi a unui cod de conversie, primite de la Google AdWords, sunt colectate cookie-uri (număr ce identifica în mod unic un browser web de pe un anumit computer, nu o persoană). Eticheta pentru remarketing Google colectează cookie-uri în vederea afișării unor anunțuri în website-urile rețelei Google Display și în Google Search.

Când utilizatorii vizitează o pagină a website-ului care conține remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O lista pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing.

Google AdWords folosește cookie-urile pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile website-ului zao.ro În cazul în care nu ești de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, dezactivarea se poate face prin Managerul preferințelor anunțurilor.

Securitatea și problemele legate de confidențialitate

Cookie-urile NU trebuie să fie confundate cu virușii! Ele folosesc un format de tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula sau replica din nou. Întrucât nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Având în vedere că protecția identității este foarte importantă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe care sunt eventuale probleme ce pot apărea în legătură cu cookie-urile. Întrucât prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și site, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (Ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere.

Dacă un site nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele să trimită informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile cu scopul de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate și cele mai mari site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care YouTube, Gmail, Yahoo, Google și multe altele.

Câteva sfaturi care vă pot asigura să navigați fără griji cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particularizați-vă setările browser-ului în privința cookie-urile pentru a stabili un nivel confortabil al securității.
 • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul, este varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicațiile antispyware.

Multe dintre aplicațiile pentru detectarea și prevenirea spyware-ului includ detectarea atacurilor de pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul să acceseze site-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului ori să descarce software periculos.

Asigurați-vă că aveți browserul mereu actualizat (updatat).

Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale unor versiuni vechi de browsere.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet, locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea cookie-urilor

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi sau vedea publicitate online.

Poți face setări în browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte cookie-uri doar de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “Opțiuni” sau în meniul de “Preferințe” al browser-ului dvs. sau puteți folosi opțiunea “Ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Setări cookie pentru Internet Explorer

Setări cookie pentru Firefox

Setări cookie pentru Chrome

Setări cookie pentru Safari

Linkuri utile

IAB România vă pune la dispoziție următorul site pentru a afla mai multe informații despre confidențialitatea legată de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și utilizarea lor, puteți accesa website-ul oficial al Uniunii Europene privind cookie-urile la adresa: http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm


SUS